ROZPUSZCZALNIKI

ROZPUSZCZALNIKI

 

ROZPUSZCZALNIKI
Pod tym terminem rozumie się substancje (najczęściej ciecze) zdolne do tworzenia roztworów, np. z inna cieczą, ale także gazem czy ciałem stałym, tworząc roztwór o jednorodnej strukturze.. Najpowszechniej występującym rozpuszczalnikiem w przyrodzie jest woda. Rozpuszczalniki to głównie związki chemiczne o niskiej temperaturze wrzenia i małej lepkości. Inne istotne cechy rozpuszczalników to: czystość, klarowność, stabilność chemiczno-fizyczna. Z opisywanym pojęciem ściśle wiąże się termin rozpuszczalności, określające maksymalne stężenie jakie można uzyskać rozpuszczając związek chemiczny w danym rozpuszczalniku.

Rozpuszczalniki są związkami szeroko rozpowszechnionymi w przemyśle; stosowane są w farbach, klejach, detergentach, procesach oczyszczania, przemyśle farmaceutycznym i wielu innych. Rozpuszczalniki stosowane są podczas rozcieńczania substancji, ekstrakcjach czy reakcjach chemicznych

Klasyfikacja rozpuszczalników jest złożona.

Wyróżnia się m.in. rozpuszczalniki

·         polarne

·         niepolarne.

Innym podziałem rozpuszczalników, jest podział ze względu na właściwości chemiczne:

·         protonowe, np. woda, amoniak, metanol, etanol, kwas octowy czy alkohol izopropylowy

·         aprotonowe, np. aceton, octan etylu, dichlorometan, dimetylosulfotlenek


Firma Centro-chem oferuje Państwu rozpuszczalniki wysokiej jakości.

W ofercie chem-sklepu znajdą Państwo m.in:

·         aceton (jest to bezbarwna, lotna, łatwopalna ciecz o charakterystycznym, ostrym zapachu; znajduje zastosowanie m.in. w produkcji farb, tuszy, polimerów, w przemyśle farmaceutycznym)

·         glikol propylenowy (surowiec ma postać bezbarwnej, bezwonnej cieczy, dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Zastosowanie znajduje w takich gałęziach przemysłu jak farby i lakiery, kleje, oleje, smary, kosmetyka)

 

·         alkohol izopropylowy (surowiec charakteryzujący się płynną, przezroczystą konsystencją o jasnej barwie; znajduje zastosowanie m.in. jako środek czyszczący części samochodowe, stosowany w produkcji farby i lakiery, chemii gospodarczej, kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym i innych)

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.

 

Cena

Etykiety

Pokaż wyniki (12)
ROZPUSZCZALNIKI
Widok:
Na stronie:
Sortuj po: