Polityka Prywatności

 

 

Wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez https://www.chem-sklep.pl oraz oświadczenie o ochronie danych

 

Ochrona danych osobowych użytkowników jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy, by nasi Klienci czuli się bezpiecznie podczas zakupów w naszej witrynie, więc przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustaw, rozporządzeń oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy dokument służy przybliżeniu użytkownikom  zasad gromadzenia i wykorzystania danych; wskazuje on jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz do kogo można się zwrócić w celu zmiany danych ich usunięcia bądź uzyskania odpowiedzi na pytania użytkowników.

 

1.     Administrator danych  oraz prawa użytkownika

 

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych jest firma Centro-Chem (zwana dalej: chem-sklep.pl), dostępna pod podanymi niżej danymi kontaktowymi:

Adres koresondencyjny  Centro-chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kmandytowa Turka 141b, 20-258 Lublin

Telefon kontaktowy 884 202 0 81 

Poczta elektroniczna sklep@chem-sklep.pl

 

Użytkownik ma prawo nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zgromadzonych bądź zarchiwizowanych przez nas danych, wprowadzić do nich zmiany, bądź zażądać usunięcia ich z bazy. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem naszej firmy poprzez jeden z wymienionych wyżej kanałów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź wykorzystanie danych przez chem-sklep.pl, użytkownik może zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem a także żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych administratora.

 

2.  Gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych

 

Dane osobowe rozumiane są jako dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta na naszej stronie.

 

2.1 Konto klienta

 

Dla każdego użytkownika, który rejestruje się na naszej stronie używając funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto klienta. Konto to zabezpieczony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Klient ma dzięki niemu dostęp do zakończonych, realizowanych oraz ostatnio wysłanych zamówień, może także zarządzać swoimi danymi osobowymi i newsletterem.

 

2.1.1 Stworzenie konta klienta

 

Podczas rejestracji konta, użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych (informacje wymagane do przeprowadzenia procedury rejestracji i aktywacji konta):

- adres e-mail;

- hasło;

- imię;

- nazwisko;

- zgoda oraz postanowienia o ochronie danych.

 

Adres do faktury i adres dostawy to informacje wymagane dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta. Dla zrealizowania zamówienia niezbędne będą imię i nazwisko, dane adresowe oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (nazwa użytkownika przy logowaniu), poza tym służy dla potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz informacji o jego realizacji, jest także potrzebny do komunikacji z klientem.

 

2.1.2. Korzystanie z konta klienta

 

Korzystanie z konta wymaga poprawnego zalogowania z podaniem unikalnych danych wybranych z chwilą rejestracji. Dla bezpieczeństwa i ochrony danych rekomendujemy każdorazowe wylogowanie z konta z momentem zakończenia zakupów w sklepie. Jeżeli użytkownik nie wyloguje się ze swojego konta klienta, pozostaje automatycznie zalogowany. Ze względów bezpieczeństwa użytkownik proszony jest ponownie o podanie hasła, przykładowo przy zmianie danych osobowych lub składaniu zamówienia.

 

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

 

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie

 z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 2.3) oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie

z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie

w celu realizacji swojego zadania. Podanie błędnych danych lub odmowa udostępnienia adresu dostawy oraz danych odbiorcy skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia bez winy Sprzedającego.

 

W przypadku wybranego asortymentu, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dotyczące ograniczenia i bezpieczeństwa obrotu niektórymi surowcami i produktami gromadzimy

i przetwarzamy numer PESEL użytkownika celem zweryfikowania osiągnięcia przez użytkownika pełnoletności. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji techniczne oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

 

2.3 Wykorzystanie danych użytkownika do  działań marketingu w  e-commerce

 

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w sklepie internetowym chem-sklep.pl wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz, aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.

 

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru

i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także

z historii zamówień.

 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe

(np. e-mail, faks, list).

 

2.3.1 Newsletter

 

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu

e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

 

Jeżeli użytkownik  zrezygnuje z newslettera, może w każdej chwili odwołać  zgodę na przesyłanie wiadomości za pomocą newslettera bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Za skuteczne odwołanie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą newslettera wymagane jest przesłanie oświadczenia  w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Niezależnie od powyższego w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

 

2.3.2 E-mail marketing

 

Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w sklepie internetowym chem-sklep.pl, celem przedstawienia zoptymalizowanej oferty regularnie będzie otrzymywał od nas wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. Chcemy w ten sposób udostępnić użytkownikowi informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie jego ostatnich zakupów.

 

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o polecanych produktach lub ogólnie z informacji reklamowych, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Niezależnie od powyższego w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji.

 

2.3.3 Banery E-commerce

 

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje

 o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

Więcej informacji na temat plików cookie, pikseli i retargetingu podano w punkcie 3 i 6 niniejszych zasad.

 

2.3.4 Badania konsumenckie, konkursy 

 

W ramach konkursów wykorzystujemy dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej

 oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.

 

Ponadto wykorzystujemy dane użytkownika w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki (w szczególności związane z analizą danych użytkownika) podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym użytkownik wprowadza swoje dane. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet nie są udostępniane osobom trzecim, podmiotom zewnętrznym ani publikowane w jakiejkolwiek formie.

 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe

 (np. e-mail, faks, list). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail z ankietą dostępny jest link

 do rezygnacji.

 

3. Akceptacja plików cookie

 

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

 

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

 

Rodzaje plików cookie  wykorzystywanych przez chem-sklep.pl?

 

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

 

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

 

W ciasteczkach stosowanych przez chem-sklep.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię

i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

 

Czym jest Onsite Targeting?

 

Na podstawie technologii plików cookie na stronach internetowych chem-sklep.pl gromadzone są dane w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy kliknięć myszą (przykładowo reklama wynikająca z faktu, że w ostatnich dniach użytkownik oglądał wyłącznie obuwie sportowe). Naszym celem jest opracowanie maksymalnie atrakcyjnej oferty online dla użytkownika oraz prezentowanie reklamy odpowiadającej jego obszarom zainteresowań.

 

Czy stosowane są także ciasteczka podmiotów trzecich (tzw. third party cookies)?

 

Chem-sklep.pl współpracuje z niektórymi firmami reklamowymi, które pomagają w tworzeniu stron internetowych tak, aby były atrakcyjniejsze dla użytkowników. Dlatego podczas wizyty na stronach internetowych na twardym dysku komputera użytkownika zapisywane są także ciasteczka firm partnerskich. Są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 14 dni

 do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Także ciasteczka firm partnerskich zawierają jedynie dane pseudonimizowane, przeważnie są to dane anonimowe. Są to przykładowo informacje o tym, jakie produkty użytkownik oglądał, czy dokonał zakupu, jakich produktów szukał itp. Niektórzy nasi partnerzy gromadzą także informacje o tym, jakie strony użytkownik odwiedzał wcześniej lub jakimi produktami się interesował, aby docelowo wyświetlać reklamy, które będą najlepiej odpowiadać jego zainteresowaniom.

 

Retargeting

 

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki

 i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

 

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek chem-sklep.pl, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

 

4. Pliki logu serwera

 

Podczas każdej wizyty na stronach internetowych chem-sklep.pl  przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

 

Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu chem-sklep.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz sklep chem-sklep.pl, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do naszego sklepu poprzez przeciążenie zapytaniami.

 

5. Statystyki internetowe

 

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics.

 

5.1 Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

 

 

6. Bezpieczeństwo transmisji danych

 

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.