KWASY

Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej, o wzorze ogólnym HnR. W ogólnym rozumieniu kwasy to związki, które zawierają łatwo dysocjujące atomy wodoru. Po rozpuszczeniu w wodzie dysocjują zawsze na kation wodorowy i anion reszty kwasowej.

Charakterystyczne cechy kwasów:

 • tworzą sole,
 • kwaśny smak,
 • papierek lakmusowy barwią na czerwono,
 • substancje o budowie kowalencyjnej,
 • rozpuszczają metale,
 • wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny.
 • zobojętniają zasady,
 • w roztworze wodnym ulegają dysocjacji, tworząc kationy wodorowe i aniony reszty kwasowej.

Kwasy możemy podzielić na kwasy nieorganiczne czyli tlenowe oraz kwasy beztlenowe, (w zależności od stopnia dysocjacji dzielą się na mocne, średnie i słabe. Moc kwasu zależy od stężenie kationów wodorowych w roztworze kwasu.) organiczne, tłuszczowe.

Kwasy tlenowe to związki, które zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu (co najmniej 1, najwięcej 6). Reszta kwasowa kwasu tlenowego zawiera ponadto atom pierwiastka kwasotwórczego, którym jest zwykle niemetal, np. siarka lub fosfor; półmetal, a czasami metal o dużej wartościowości. Najważniejsze kwasy tlenowe to kwas siarkowy, azotowy, fosforowy, węglowy, chlorowy. Powstają poprzez rozpuszczenie wybranego tlenku kwasowego w wodzie. Moc kwasów tlenowych rośnie razem ze wzrostem elektroujemności pierwiastka centralnego. Do mocnych kwasów tlenowych zaliczamy m.in. kwas siarkowy i kwas azotowy.

Kwasy beztlenowe są to roztworami wodnymi wodorków niemetali znajdujących się w szesnastej i siedemnastej grupie układu okresowego. W ich cząsteczkach nie ma atomów tlenu. Najczęściej spotykane kwasy beztlenowe to kwas siarkowodorowy (H2S), kwas chlorowodorowy (HCl) i kwas cyjanowodorowy (HCN – zwany kwasem pruskim, zalicza się do nieco bardziej złożonych związków tego typu). Kwasy te są zazwyczaj bardzo mocne. Otrzymuje się je przeprowadzając reakcję gazowego wodoru z wybranym niemetalem, a następnie dzięki rozpuszczeniu powstałego wodorku w wodzie.

Kwasy organiczne to związki chemiczne, które wykazują właściwości typowo kwasowe. Najbardziej znane i najczęściej występujące kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, które zawierają grupę karboksylową. Zawarty w niej atom wodoru może się łatwo odszczepiać w formie jonu wodorowego. Kwasy karboksylowe, które zawierają mniej niż 10 atomów w temperaturze pokojowej są cieczami, natomiast te kwasy, które maja więcej niż 10 atomów węgla to ciała stałe. Przykłady: kwas mrówkowy, kwas mlekowy, kwas octowy, kwas szczawiowy, propionowy, cykloheksanokarboksylowy, fenylooctowy, bursztynowy, kwas masłowy, kwas propanodiowy, glicyna, kwas benzoesowy, kwas salicylowy, kwas glutarowy, kwas etanowy.  Poza kwasami karboksylowi wyróżniamy także kwasy organiczne niezawierające grupy karboksylowej, np. kwas moczowy, aminokwasy, kwasy sulfonowe.

Kwasy monokarboksylowe o prostym łańcuchu, zawierające 4-28 atomów węgla, to tzw. kwasy tłuszczowe o wzorze ogólnym R-COOH. Kwasy te mogą występować w postaci wolnej (są to tzw. wolne kwasy tłuszczowe) lub w postaci naturalnej tworzyć tłuszcze . Kwasy tłuszczowe dzielą się na nasycone oraz nienasycone. Połączenie trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych w połączeniu z cząsteczką gliceryny tworzy triglicerydy. Przykłady: kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas erukowy, kwas linolowy. Kwasy tłuszczowe wykorzystywane są do produkcji takich produktów, jak mydła, farby olejne, leki i kosmetyki. W przemyśle spożywczym otrzymujemy masło, oleje, smalec, margarynę. Otrzymujemy również jako produkt paliwa stearyny w świecy.

Przykładowe zastosowania kwasów:

 • otrzymywanie leków,
 • otrzymywanie tworzyw sztucznych,
 • kosmetyka (składnik kremów do depilacji),
 • produkcja przemysłowa siarki,
 • produkcja akumulatorów,
 • produkcja nawozów sztucznych,
 • produkcja paliwa rakietowego,
 • produkcja napojów gazowanych,
 • przemysł metalurgiczny, włókienniczy, cukrowniczy, tworzyw sztucznych, w grabarstwie oraz do produkcji mas plastycznych, barwników organicznych,
 • odczynniki chemiczne,
 • dezynfekcja,
 • czynnik chłodzący,
 • produkcja papieru, rafinacja tłuszczów i olejów,
 • oczyszczanie nafty i wosku ziemnego oraz parafiny,
 • przemysł kosmetyczny.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.

Cena

Etykiety

Pokaż wyniki (6)
KWASY
Widok:
Na stronie:
Sortuj po: